Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden Deri ve Zührevi Hastalıklar (Dermatoloji) uzmanları ve uzmanlık eğitiminin son yılında olan araştırma görevlileri Estetik ve Kozmetik Dermatoloji Derneği'ne üye 2 kişinin yazılı referansıyla üye olabilir. Deri ve Zührevi Hastalıklar (Dermatoloji) araştırma görevlilerinin eğitimlerini almakta oldukları anabilim dalı veya klinikten (kaçıncı yıl asistanı olduklarını da içeren) asistan olduklarına dair belgeyi başvurularına eklemeleri gerekir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. 

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. 

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile, müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. 

Estetik ve kozmetik dermatoloji alanında uzun yıllar hizmet veren ve önderlik yapan dermatologlar yönetim kurulu oybirliğiyle onursal üye olarak kabul edilir.

 

Üyelik hakkında daha fazla bilgi almak için 530 913 93 39 numaralı telefonu arayabilir ya da estetikvekozmetikdermatoloji@gmail.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

 

Estetik ve Kozmetik Dermatoloji Derneği estetik ve kozmetik dermatoloji alanını geliştirmek, bu konuda bilimsel çalışmalar yapmak, halk sağlığını koruyucu ve halkı bilinçlendirici faaliyetlerde bulunmak, bu alanla daha spesifik olarak ilgilenen dermatologların haklarını korumak, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetler yürütmek amaçlarıyla 09.09.2019 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur... [devamı]

SOSYAL MEDYA

Meşrutiyet Mahallesi, Rumeli Caddesi, Matbaacı Osmanbey Sokak Bekiroğlu İş Merkezi No:36 Kat:6 Daire:604 Şişli-İstanbul

+90 530 913 93 39